ప్రపంచ విద్యార్థి దినోత్సవం

Daily Current Affairs

ప్రపంచ విద్యార్థుల దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం అబ్దుల్‌ కలాం జయంతి రోజైన అక్టోబర్ 15న నిర్వహించబడుతుంది. 2015లో ఐక్యరాజ్య సమితి అబ్దుల్‌ కలాం జయంతిని ప్రపంచ విద్యార్థుల దినోత్సవంగా ప్రకటించింది. డాక్టర్ ఎపిజె అబ్దుల్ కలాం భారత 11 వ రాష్ట్రపతిగా పనిచేశారు. అతన్ని “పీపుల్స్ ప్రెసిడెంట్” అని ఆప్యాయంగా పిలిచారు. అతన్ని “మిస్సైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా” అని కూడా పిలుస్తారు. అతను ఏరోస్పేస్ శాస్త్రవేత్త మరియు ఉపాధ్యాయుడు కూడా. ఏ.పి.జె. అబ్దుల్ కలామ్ 2015, జులై 27న మరణించాడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *