శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 60 సాగరమిత్ర పోస్టులు దరఖాస్తుకు చివరి తేది జనవరి 21

0
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 60 సాగరమిత్ర పోస్టులు దరఖాస్తుకు చివరి తేది జనవరి 21 Sagara Mitra Jobs In Srikakulam ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రధాన మంత్రి మత్స్య సంపద యోజన(పీఎంఎంఎస్‌వై) పథకం కింద శ్రీకాకుళం జిల్లాలో...
You cannot copy content of this page